בית הספר להכשרה B.Ed - תכניות

 
 
 
 
 
 
 
 
 

תכנית ההכשרה לגן

(גילים לידה עד 6)

תכנית ההכשרה לגן במכללת קיי הנה תכנית להכשרת גננות וגננים להוראה במערכת החינוך בגן הילדים ובחטיבות הצעירות. במהלך ההכשרה לגן ירכשו הסטודנטים מיומנויות הוראה ויבנו לעצמם השקפת עולם חינוכית, המתבססת על תיאוריות התפתחותיות.

 

באמצעות תכנית ההכשרה לגן יפתחו הסטודנטים יכולת ראייה מעמיקה ורחבה, שתסייע להם ברכישת דעת עדכנית, בפיתוח היכולת ללמידה עצמית, באחריות ללימודיהם ובפיתוח כישורי הוראה.

במהלך תכנית ההכשרה לגן יידרשו הסטודנטים להפעיל שיקול דעת, המבוסס על ידע אקדמי, ובכך יעמיקו את ידיעותיהם בהתפתחויות המתרחשות בשדה החינוך, כנדרש בגיל הרך.

 

תהליך ההכשרה לגן מתבצע בסביבה חינוכית המעודדת ויוזמת פעילויות, התנסויות ויחסי גומלין עם קבוצות ילדים מלידה עד 6.

תכנית ההכשרה לגן במגזר הבדואי

(גילים לידה עד 6)

התכנית מכשירה גננות לגילים לידה - 6. מטרת התכנית היא לפתח את ההשקפה החינוכית של המתכשרת להוראה בגן הילדים ולראות במסגרת זו רצף חינוכי.

 

בלימודי ההתמחות מודגשים לימודי הלשון והספרות הערבית, המוסיקה, האמנויות, המדעים, המתמטיקה, ההבעה והיצירה. בנוסף לכך נלמדים נושאים המסייעים ביצירת תקשורת טובה עם הילדים בגיל זה.

 

ההתנסות בהוראה מתקיימת בגני הילדים ביישובים הבדואיים במחוז.

 

הלימודים בתכנית יתנהלו בשתי שפות: ערבית ועברית.

תכנית ההכשרה לבית-הספר היסודי

(כיתות א-ו)

לימודי התואר הראשון (B.Ed.) בתכנית ההכשרה לבית-הספר היסודי מכשירים מחנכים ומורים מקצועיים ומנהיגים, המובילים חדשנות במערכת החינוך. תכנית ההכשרה שמה דגש על תהליך ההתפתחות האישי והמקצועי של המתכשר להוראה. במסגרת הלימודים וההתנסות ניתנת ההזדמנות לגבש תפיסה חינוכית מודעת, המביאה לידי ביטוי את ערכיו ואת ניסיונו של הסטודנט. התכנית הכללית מורכבת מלימודי חובה ומלימודי בחירה, והיא תכנית דינמית, הנעה מן התיאוריה אל המעשה ומן המעשה אל התיאוריה. הלימודים כוללים לימודים עיוניים מובנים, פעילות סדנאית ולמידה עצמית.

תכנית ההכשרה לבית-הספר היסודי במגזר הבדואי

(כיתות א-ו)

התכנית מכשירה מורות ומורים לבית-הספר היסודי. ההכשרה מכוונת לפיתוח הידע ולהעמקתו במקצועות הנלמדים בבית-הספר. התכנית מקנה מיומנויות עשייה חינוכית והתמודדות עם סוגיות חינוכיות בבית-הספר היסודי ובחברה הסובבת.

הלימודים בתכנית מתנהלים בשתי שפות: ערבית ועברית.

 

ההתנסות בהוראה מתבצעת בבתי-הספר ביישובים הבדואים במחוז הדרום.

תכנית ההכשרה לבית-הספר העל-יסודי

(כיתות ז-י)

התכנית מכשירה מורים לבית-הספר העל-יסודי בחינוך הכללי במגזר היהודי והבדואי. התכנית מעמידה במרכז פעילותה את הכשרת המורים לעבודה בבית-ספר ההטרוגני האינטגרטיבי והפתוח לכל.

 

התכנית מעניקה ללומדים ידע והסמכה אקדמיים בתחומי דעת מוכרים הנלמדים בבתי הספר העל-יסודיים. השאיפה היא להקנות להם השכלה פדגוגית, מיומנויות חינוך והוראה, מודעות חברתית ובסיס של אתיקה מקצועית.

תכנית ההכשרה לחינוך המיוחד

תכנית ההכשרה לחינוך המיוחד מכשירה את הסטודנט לעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך מגיל 6 ועד גיל 21.

 

תחומי ההכשרה בתכנית ההכשרה לחינוך המיוחד מתמקדים בליקויי למידה וחריגויות מורכבות. מוקדי למידה: לקויות למידה, מוגבלות שכלית, ואוטיזם.

 

הסטודנטים בתכנית ההכשרה לחינוך המיוחד יוכשרו ללמד את תלמידיהם במגוון דרכי הוראה במטרה לקדם אוטונומיה ועצמאות, מימוש עצמי מרבי ואיכות חיים בתוך מארג חברתי משמעותי.

 

תכנית החינוך המיוחד מכשירה את המורים למנעד אוכלוסייה רחב ולטווח גילים רחב.

תכנית ההכשרה לחינוך המיוחד במגזר הבדואי

ההכשרה לחינוך המיוחד מכשירה את הסטודנט לעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך מגיל 6 ועד גיל 21.
 

תחומי ההכשרה בתכנית ההכשרה לחינוך המיוחד מתמקדים בליקויי למידה, ליקויי שמיעה וחריגויות קשות.


הסטודנטים בתכנית ההכשרה לחינוך המיוחד יוכשרו ללמד את תלמידיהם במגוון דרכי הוראה במטרה לקדם את איכות חייהם של התלמידים לתמוך בהם ולחנך אותם לאוטונומיה ועצמאות, שיאפשרו להם להגיע למימוש עצמי מרבי בתוך מארג חברתי משמעותי.
 

תכנית החינוך המיוחד מכשירה את המורים למנעד אוכלוסייה רחב ולמנעד גילים רחב.

תכנית ההכשרה לחינוך הגופני

(כיתות א-יב)

התכנית מכשירה מורי חינוך גופני לבתי הספר היסודיים ולבתי הספר העל-יסודיים.

בתכנית לימודי חינוך גופני תמצאו חידושים מעניינים המאפשרים לעבוד במגוון תחומי הספורט: 

התמחויות: חינוך גופני בחינוך המיוחד ובריאות הציבור במעגלי החיים.

מקצועות ספורט מגוונים: חינוך לתנועה, משחקי כדור, אתלטיקה קלה, התעמלות לגיל הרך, התעמלות ספורטיבית, משחקי נופש ומחבט, ריקודי עם ועוד.

מדעי חינוך גופני: אנטומיה, פיזיולוגיה ופיזיולוגיה של המאמץ, ביומכניקה, קינזיולוגיה, היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של הספורט, פגיעות ספורט, כושר גופני ותורת האימון.

מודל מנהיגות במסגרת חינוך גופני וספורט: פעילות העצמה לסטודנטים הלומדים חינוך גופני כדוגמת ארגון ימי ספורט ופעילות הפסקות במסלול ביוזמת וארגון הסטודנטים, אימון נבחרות אס"א על ידי הסטודנטים, ארגון ימי ספורט ביה"ס ויום ספורט אקים מחוזי, יציאה למשחקי אס"א באילת ולכנס מנהיגות בספורט.

תכנית ההכשרה לאמנות

(כיתות א-יב)

התכנית מכשירה מורים להוראת מקצועות האמנויות החזותיות בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות (א-יב) בתחומי היצירה ובתחומי תולדות האמנות.

 

תכנית הלימודים נועדה להכשיר את הסטודנט ליצירה אמנותית, להבנת האמנות, לחנך באמצעות אמנות ולהוראת האמנויות החזותיות. מטרתה להכשיר מורה לאמנות המשלב ידע אקדמי עם יכולת ביצוע אישית כבסיס להוראה טובה ומשמעותית.

התכנית שמה דגש על התפתחותו האישית של הסטודנט כאמן- מורה.

 

תכנית הלימודים בהכשרה כוללת דידקטיקה ומתודיקה של הוראת האמנות, פילוסופיה של החינוך לאמנות וכמו כן מתקיימות התנסויות בבתי הספר אותן מלווה סדנאות פדגוגיות. מתוך תפיסת המורה כאמן פועלת התכנית בצמוד אל ההתמחות באמנות בה ישנה העמקה בידע הדיסציפלינארי הכולל לימודי תולדות האמנות וסדנאות יצירה.

 

הלימודים משלבים סיורים בתערוכות ובמוזיאונים, ביקור באתרים שונים וסדנאות יצירה בימים מרוכזים במקומות שונים בארץ

שבילים - לחינוך, חברה וסביבה

(תעודת הוראה ותעודת עובד חינוך)

בשביל היזמות - למידה מבוססת פרויקטים (PBL), שילוב בין תיאוריה ופרקטיקה, התנסויות מעשיות ביצירת חדשנות, צבירת ניסיון מעשי, סדירויות המאפשרות המשך עבודה משמעותית במהלך הלימודים לתואר.

בשביל החדשנות החינוכית - שילוב אמצעים טכנולוגיים בלמידה, תהליכי למידת חקר אישית וקבוצתית, שילוב פדגוגי של החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

בשביל החברה והקהילה - קידום עשייה סביבתית-חברתית והתנסות בחינוך לאזרחות פעילה במסגרות חינוך. השתלבות ב"חאן האקדמי" – המרכז לחינוך חברה וסביבה של אזור הדרום.

בשביל הסביבה -  התמחות בגיאוגרפיה ומדעי הסביבה- בדגש איכות סביבה, קיימות, ויחסי גומלין בין סביבה-חברה וחינוך.

בשבילך - מבנה לימודים מודולארי המאפשר לבחור את מסגרת הלימודים המתאימה לך: שבועות מרוכזים ו/או, ימי חמישי ו/או ימי שישי.  חונך אישי לכל סטודנט, מיטב המרצים מכל רחבי הארץ, 5 תעודות הסמכה.

נתיבים مسارات

תואר ראשון למנהיגות חינוכית – סביבתית בנגב

מיועדת לצעירים ולצעירות (גילאי 24-18)  פורצי דרך, המבקשים להיות מנהיגים סביבתיים, מורים לגאוגרפיה ומקדמי יוזמות חינוכיות בחינוך הבלתי פורמאלי.
הדגש המרכזי של התוכנית יהיה ביצירת היכרות מעמיקה עם סוגיות חברתיות-סביבתיות בנגב. התוכנית מלווה סיורים ולמידה התנסותית. בתוכנית יהיה דגש על הכשרה בפדגוגיה דמוקרטית: "חממות", היכרות עם סוגי הדיאלוגים האפשריים ומחשבת החינוך הדמוקרטי.
במסגרת ההתנסות המעשית, המהווה חלק מהלימודים האקדמיים, הסטודנטים ישולבו בפעילות חברתית במתנ"סים, רשויות מקומיות וארגונים חברתיים.
 
בתכנית לומדים הסטודנטים במסלול דו חוגי, בשתי התמחויות:
התמחות בחינוך בלתי פורמאלי בדגש נוער וקהילה
התמחות בגיאוגרפיה בדגש גיאוגרפיה אנושית-תרבותית ולמידה מבוססת מקום

Please reload

 
 
Please reload

  • Pinterest Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

רח' עזריאל ניצני 6 באר-שבע

טלפון: 08-6402899

דוא"ל: rishumm@Kaye.ac.il

נשמע מעניין?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם