בית הספר להכשרה B.Ed - התמחויות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

הגיאוגרפיה היא תחום דעת הבוחן את יחסי האדם והמרחב שסביבו בהיבטים אנושיים ופיזיים. הגיאוגרפיה מציפה את הזיקות ויחסי הגומלין המורכבים של המערכת האנושית עם הסביבה ומהווה פלטפורמת ידע הכרחית להבנת סוגיות חברתיות וסביבתיות.

 

תכנית הלימודים בגיאוגרפיה - אדם וסביבה כוללת בין היתר לימודי אקלים, עיצוב הנוף (גיאומורפולוגיה), קיימות, גיאוגרפיה אנושית, גיאוגרפיה עירונית, גיאוגרפיה תרבותית, מערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג) בסיסיות ועוד... בנוסף, מתמקדים הלימודים בהיבטים האזוריים ונלמדים רבדים שונים בתמונת המצב הרגיונלית של הנגב, על מרכיביו הפיזיים-מדבריים ועל מרכיביו התרבותיים, החברתיים והפוליטיים.

חינוך מיוחד

תכנית הלימודים בהתמחות לחינוך מיוחד מדגישה את הבנת האפיונים ואת התפקוד של אנשים עם צרכים מיוחדים במהלך החיים.

 

הסטודנט יכיר את מערכת זכויות האדם ואת התשתית החוקתית לקראת קידום איכות חייהם של לומדים עם צרכים מיוחדים.

הקורסים בהתמחות מהווים לימודי חובה לסטודנט הלומד בתכנית להכשרת מורים לחינוך המיוחד ומשרתים גם את תכניות הלימודים בתכניות ההכשרה האחרות במכללה.

לשון עברית

ההתמחות בלשון העברית מכשירה את תלמידיה לתפקד כאנשי חינוך, הרואים את הלשון ככלי להבעת החשיבה, להעברת התרבות וכאמצעי לתקשורת בתוך הקשרים נסיבתיים: לימודיים-הוראתיים, חברתיים-מנהיגותיים ותרבותיים. 

 

הסטודנטים יוכשרו כאנשי חינוך בעלי יכולת אוריינית לשונית תוך חשיפתם למחקרים עדכניים בתחום הלשון. ההתמחות בלשון העברית מקנה לתלמידיה ידע לשוני, מודעות לשונית ומטא-לשונית, שבעזרתם יוכלו להתבונן בשפה ולפתח חשיבה רפלקטיבית על התנהגותם הלשונית שלהם ושל תלמידיהם. ההתמחות בלשון העברית מקנה לתלמידיה יכולת להשתמש בשפה בכתיבה ובדיבור בהתאמה למשלבים הנדרשים בהתאם לנסיבות.  הכשירות הלשונית, הנרכשת במהלך הלימודים בהתמחות בלשון העברית, תסייע לסטודנטים ליישם את ידע הלשון בקהילות שיח שונות, שבהן הם פועלים ועתידים לפעול.

היסטוריה

מטרתה של תכנית הלימודים היא להקנות לסטודנטים ידע היסטורי נרחב, ואת הכלים הדרושים להוראת ההיסטוריה במוסדות החינוך העל יסודיים בארץ. ההוראה בהתמחות מתמקדת בפיתוח יכולות הניתוח וההבנה של הסטודנטים, ואחד מיעדיה המרכזים הוא לעודד את הסטודנטים לאמץ חשיבה עצמאית וביקורתית ביחס לחקר והוראת העבר. כמו כן ההתמחות פועלת לצייד את הסטודנטים בכלים שיאפשרו להם להציג לתלמידי בתי הספר את הרלבנטיות של הדיון ההיסטורי לשיח הציבורי בחברה הישראלית כיום.  

 

תכנית הלימודים מורכבת ממגוון רחב של קורסי חובה ובחירה הכוללים סדנאות, סיורים ופעילויות נוספות. הקורסים השונים עוסקים בהיסטוריה של עם ישראל, בהיסטוריה אירופאית ובהיסטוריה של המזרח התיכון. בין הקורסים הנלמדים בתכנית ניתן למצוא את הקורסים הבאים: אירופה בימי הביניים, המהפכה הרוסית, מעמד האישה באסלאם, היסטוריה וקולנוע, מאגיה ביהדות ורבים נוספים.

אמנות

ההתמחות לאמנות פועלת בצמוד למסלול האמנות ומעמיקה בתכניה את הידע הדיסציפלינארי בתחום תולדות האמנות, היצירה על סגנונותיה השונים, גישות האוצרות וטכנולוגיות עכשוויות לצד טכנולוגיות מסורתיות, במטרה להעשיר את בוגריה, להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם  הדיסציפלינאריות בתחום האמנויות.

 

ההתמחות מכשירה את הסטודנטים בתחומי היצירה בעידן של פיתוחים וחידושים מדעיים וטכנולוגיים, תוך ראיית האמנות כבסיס לפעילות חברתית תוך שימת דגש על פיתוח הזהות החברתית הייחודית בתוך חברה רב-תרבותית. התכנית שואפת להקנות כלים מתאימים לסטודנטים הרוצים להתפתח כאמנים לצד הכשרתם בהוראה, בהיבטים המעשיים והתיאורטיים של האמנות, תוך ראייה בינתחומית המשלבת מדיות אמנותיות מסורתיות וחדשות, ומתוך פיתוח חשיבה ביקורתית.

 

במסגרת הלימוד בסדנאות היצירה לימודי תולדות האמנות, אוריינות חזותית, הבנת תהליכים ויכולת ביטוי חזותית, מתנסים הסטודנטים בטכנולוגיות ישנות ועכשוויות, ומבינים תוך כדי העשייה את דרכי עבודתם של האמנים הגדולים וסודות יצירות המופת.

החוג לאמנות מאפשר לסטודנטים להתמחות בתחום יצירה על פי בחירתם, לאחר שהתנסו באופן מקיף במגוון סדנאות בתחומים שונים, מסורתיים ועכשוויים.

ספרות וספרות ילדים

הלימודים בהתמחות מיועדים להרחבת הידע ולהעמקתו בספרות עברית, לתולדותיה ולסוגותיה. ניתן דגש למהותה המיוחדת של ספרות הילדים.

הסטודנט בהתמחות רוכש כלים, הנהוגים בתיאוריה של ספרות בת ימינו, ולומד להשתמש בהם לצורך התמודדות עצמית עם טקסטים ספרותיים וסוגיות מתחום הספרות העברית וספרות הילדים.

 

הלימודים בהתמחות מפתחים מיומנויות של ביקורת והערכה, המבוטאות בכתב ובעל-פה תוך התוודעות ליצירות מפתח ויוצרים מרכזיים במפת הספרות העברית והכללית וספרות הילדים. מטרת ההתמחות לעודד קריאת ספרות, עניין בספרות והנאה מספרות כדרך חיים.

מקרא

המקרא הוא אחת מאבני היסוד בתרבות האנושית בכלל ובמורשת ישראל בפרט.

ההתמחות במקרא מדגישה את הזיקה התרבותית של החברה הישראלית בת זמננו, ששורשיה נטועים ביצירה המקראית על סוגיה וגיבוריה. אחת ממטרותיה העיקריות של ההתמחות היא לחשוף את הסטודנט לטקסטים מכונני תרבות כמו: הטקסט המקראי, ספרות חז"ל, ספרות ימי הביניים ויצירות מודרניות כדי לפתח את הזהות התרבותית שלו תוך הבלטת הערכים הלאומיים והאוניברסאליים ומשמעותם.

 

תכנית הלימודים בהתמחות מדורגת ומכוונת לצרכי ההוראה של הסטודנט ולתכניות הלימודים בבתי -הספר.

התכנית מכשירה את בוגריה לאוריינות אקדמית וללימוד עצמאי באמצעות קריאה ביקורתית של הטקסט, של דברי מפרשים וחוקרים תוך כדי עימות דעותיהם. הלימודים מכשירים את הסטודנט לניסוח עמדות וביסוסן והקניית עקרונות כתיבה אקדמית תקינה.

אנגלית

תכנית הלימודים בהתמחות מיועדת להקנות לסטודנט מיומנות גבוהה ברמה אקדמית בשפה האנגלית וידע דיסציפלינארי בספרות ובבלשנות לקראת תואר B.Ed ותעודת הוראה.

מדעי החיים - ביולוגיה-כימיה

מטרת ההתמחות להכשיר מורים בעלי ידע בתחומים השונים של מדעי החיים ומדעי החומר ובעלי מודעות לשינויים התכופים, החלים בידע ובגישות החקר במדע המודרני.

 

תכנית הלימודים תואמת את רוח הוראת המדעים בבתי-הספר, תוך הדגשת ההיבטים הסביבתיים, החברתיים והטכנולוגים המשולבים כיום בחקר ובעשייה המדעית.

 

בוגרי ההתמחות מוכשרים להתמודד עם שאלות ואתגרים אשר החברה המדעית טכנולוגית מציבה בפנינו, ולנווט בסביבות ההוראה המגוונות המתפתחות בתנאים אלו.

לשון ערבית כשפה ראשונה

התמחות זו משלבת שני תחומים יסודיים וחשובים של הערבית: הלשון והספרות. נקודת המוצא היא ששני התחומים קשורים זה בזה קשר הדוק ושניהם מזינים זה את זה. כל תחום עוזר להבנת התחום האחר. בנוסף לכך, בדרך כלל, המורה לערבית בבית-הספר במגזר הערבי מלמד את שני התחומים.

מתמטיקה

תכנית הלימודים במכללה מיועדת להכשיר מורים בהתמחות מתמטיקה.

מטרות הההתמחות:

1.  להעמיק את ידע הסטודנט במתמטיקה ולהקנות לו כלים בסיסיים להוראת המתמטיקה

2.  להעשיר ולהעמיק את הידע המתמטי של הלומד ברמה הבסיסית וברמה האקדמית

3.  להקנות כלים לשיקול דעת נבון בקבלת החלטות דידקטיות בהוראת המתמטיקה

4.  להעמיק את הידע בנושאים המתמטיים המופיעים בתכנית הלימודים של משרד החינוך

5.  לפתח עמדות חיוביות של הסטודנט כלפי המתמטיקה והוראתה

6.  לחשוף את תפקיד המתמטיקה ככלי, המפתח את החשיבה והמשמש בסיס להתפתחות הטכנולוגיה

חינוך גופני

ההתמחות בחינוך גופני מאחדת לימודים דיסציפלינאריים בתחומים הבאים: מדעי גוף האדם, מדעי ספורט, מדעי החברה והרוח העוסקים בחינוך הגופני ובספורט. מכלול המקצועות בונה רקע השכלתי להכשרת מורה לחינוך גופני בתחום המקצוע הנבחר ומאפשר הפנמה והמשגת תהליכים מעשיים של הוראה, חינוך ואימון ספורטיבי.

 

חזון ההתמחות בחינוך גופני הוא להגיע למצב בו הוראת הדיסציפלינות תתקיים ברמה אקדמית הגבוהה ביותר ותשלב ידע עדכני המבוסס על נתוני מחקר פונדמנטאלי בתחומי ידע שונים, מחד, ועל מחקר שטח המלווה פעילות מקצועית של מורים ומאמנים, מאידך. 

חינוך בלתי פורמלי - קידום נוער: עבודה עם נוער בסיכון

הלימודים בהתמחות קידום נוער: עבודה עם נוער בסיכון (חב"פ) נועדו להכשיר את הבוגרים לקראת השתלבותם כאנשי מקצוע מובילים במוסדות חינוך ובארגונים מגוונים העוסקים בקידום נוער בסיכון, ובחינוך חברתי-ערכי במערכת החינוך. מגוון אפשרויות התעסוקה של בוגרי התמחות קידום נוער: עבודה עם נוער בסיכון (חב"פ) נפרש מריכוז חינוך חברתי בבתי ספר ועד לעבודה בארגונים בקהילה,למשל: מרכזים קהילתיים, מחלקות נוער, תרבות וספורט ברשויות המקומיות, פרויקטים שונים הפועלים עם נוער המצוי בנשירה סמויה או במנותקות ממסגרות חינוכיות [קידום נוער] ועוד. בוגרי חינוך בלתי פורמלי עוסקים בעבודה ברמת הפרט, בחזקת "כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו", וברמת הקבוצה והקהילה, כמובילי שינוי חברתי.

 

לימודי ההתמחות קידום נוער: עבודה עם נוער בסיכון (חב"פ) במכללת קיי מקנים את הידע התיאורטי והמעשי לעבודה עם נוער בנשירה סמויה וגלויה, ועם נוער משוטט ומנותק.

Please reload

 
  • Pinterest Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

רח' עזריאל ניצני 6 באר-שבע

טלפון: 08-6402899

דוא"ל: rishumm@Kaye.ac.il

נשמע מעניין?

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם